ZASADY

Dla lepszego przebiegu współpracy terapeutycznej proszę o zapoznanie się z zasadami mojej pracy terapeutycznej:

 • W celu umówienia się na terapię indywidualną proszę skontaktować się telefonicznie +33 650 94 70 14 lub przesłać informację na adres email: joannacaffo@gmail.com
 • Sesje terapeutyczne odbywają się w la Colle-sur-Loup. Dokładny adres wraz z mapką lokalizacji spotkań dostępny jest tu:
 • Dla osób spoza południa Francji lub osób preferujących taką formę, spotkania odbywają się za pośrednictwem skype’a. Adres skype: asiawpodrozy
 • Indywidualna sesja trwa 55 minut i kosztuje 120zł. Sesja pary trwa 55 minut i kosztuje 150zł. Proszę o informacje po każdej sesji czy klient życzy sobie rachunek za sesje. W przypadku spotkania odbywającego się za pośrednictwem skype’a płatność dokonywana jest przelewem w dniu sesji.
 • Sesje zaczynamy punktualnie. W przypadku spóźnienia sesja nie jest przedłużana, a klient zobowiązany jest zapłacić za całą sesję.
 • Jeśli klient odwoła sesję później niż 24 godziny przed umówioną sesją, wówczas jest zobowiązany do dokonania opłaty za tę sesję.
 • Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu chyba, że terapeuta w porozumieniu z klientem uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
 • Długość trwania terapii jest określana indywidualnie z klientem na wstępnej sesji konsultacyjnej. Po tym okresie wspólnie ustalamy czy przedłużyć czas trwania terapii.
 • Wstępna sesja konsultacyjna służy określeniu problemu, oczekiwań i potrzeb klienta, omówieniu możliwych kierunków pracy, obszarów i kierunków zmian oraz uzgodnieniu warunków współpracy (zasady, długość i częstotliwość spotkań).
 • Klient i psychoterapeuta informują się wzajemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem o planowanych przerwach w terapii. W czasie przerw, po wcześniejszym uzgodnieniu, klient może skorzystać ze spotkań z innym terapeutą.
 • Podczas terapii klient nie może pozostawać w terapii u innego terapeuty, chyba że podejmiemy wspólnie inną decyzję.
 • Podwyższanie opłat za sesję oznajmiane jest z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 • Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), udostępniam tylko niezbędne informacje, a przekazanie informacji odbywa się za wiedzą klienta.
 • Zobowiązuję się do regularnego superwizowania mojej pracy u dyplomowanych superwizorów pracy z procesem. Służy to ulepszaniu mojej pracy i lepszej opiece nad klientami. Omawiając swoją pracę z superwizorem dba o anonimowość klientów.
 • W celach superwizyjnych nagrywam sesje na wideo, po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą klienta. Klient nie musi w żaden sposób uzasadniać odmowy. W każdej chwili na życzenie klienta nagranie może zostać przerwane lub skasowane. Nagrania przedstawiane są wyłącznie superwizorowi, którego także obowiązuje zasada poufności.
 • W swojej pracy odnoszę się do Kodeksu  Etycznego  PSPTPP (http://processwork.pl/KodeksEtyczny)