CO TO JEST PSYCHOLOGIA ZORIENTOWANA NA PROCES?

PSYCHOLOGIA PROCESU inaczej: POP (ang. Process Oriented Psychology), Psychologia Zorientowana na Proces, praca z procesem, praca ze śniącym ciałem – została stworzona przez Arnolda Mindella, fizyka, psychologa i analityka jungowskiego. Od początku lat siedemdziesiątych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod świadomego wspierania indywidualnej i kolektywnej przemiany.

Psychologia Procesu to filozofia, metoda psychoterapeutyczna, narzędzie pracy z problemami społecznymi.

Filozofia która czerpie ze wschodniego – szczególnie taoistycznego sposobu myślenia, psychologii C.G. Junga, ale także inspirowana jest wnioskami płynącymi z odkryć współczesnej fizyki. Szuka odpowiedzi na podstawowe pytania, tłumaczy rzeczywistość, zadaje pytania, inspiruje.

Metoda psychoterapeutyczna wykorzystująca elementy psychologii jungowskiej, terapii Gestalt, terapii systemowej, teorii komunikacyjnych, także wybrane odkrycia Neurolingwistycznego Programowania (NLP). Pomaga borykać się z problemami dnia codziennego, mierzyć się z własnymi ograniczeniami, kłopotami relacyjnymi, stresem, trudnościami w życiu zawodowym, dolegliwościami fizycznymi, uzależnieniami czy odmiennymi stanami świadomości.

Jednocześnie też oferuje metody pracy ze snami, przeczuciami czy kreatywnością. Wspiera wykraczanie poza to, co znane. Proponuje mnóstwo twórczych narzędzi poszukiwania źródeł inspiracji, a także odkrywania własnej ścieżki rozwoju.

Metoda pracy z problemami społecznymi pozwalająca zajmować się funkcjonowaniem większych i mniejszych społeczności, organizacji i firm.Pracuje z zagadnieniami związanymi z przywództwem, zarządzaniem, komunikacją interpersonalną oraz komunikacją pomiędzy grupami. Zajmuje się także mediacją i rozwiązywaniem konfliktów, napięciem między większością, a mniejszością, problemem marginalizacji grup społecznych, zagadnieniem hierarchii i rangi, kwestią przywilejów etc. Poprzez procesy grupowe i fora otwarte sprzyja głębokiej demokracji – czyli budzeniu ciekawości i zaufania do każdej roli, uczucia czy zachowania manifestującego się w pracującej nad swoją świadomością społeczności.